ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

πατήστε εδώ για να δείτε το θέμα με τίτλο:”  Ζωή χωρίς συναίσθηµα, µία άνυδρη έρηµος! ”

ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ