Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Ανακοινώνονται οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, όπως καταρτίστηκαν από το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων email [email protected] σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την Τρίτη 23-4-2019 έως και την Πέμπτη 25-4-2019. Πίνακας Δεκτών  αιτήσεων υποψηφίων Συντονιστών Εκπαίδευσης Πίνακας μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Συντονιστών … Read more…
Πηγή: ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ