Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές µετάθεσης.

Σας διαβιβάζουμε τις παρακάτω υπουργικές αποφάσεις:

α) την αριθμ. πρωτ. 152263/Δ2/04.12.2012 (ΦΕΚ 3437/τ.Β΄/24.12.2012 – ΑΔΑ: ΒΕΦ29-Σ5Η) Υ.Α. «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
[πατήστε εδώ]
και
β) την αριθμ. πρωτ. 4728/Δ2/14.01.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΧ9-ΦΟΣ) Υ.Α. «Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης»
[πατήστε εδώ]