Στοιχεία Εργασίας

Submitted by: DK, admin
On: Mar 19, 2019 @ 7:54 AM
IP: 37.6.76.64

  • ΟΝΟΜΑ: ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
  • ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
  • EMAIL: [email protected]
  • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αξιολόγηση των εφαρμογών web 2.0 και του κοινωνικού λογισμικού
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μεταπτυχιακή Διατριβή
  • ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: @Xiromeritou_Prosmiti_2016_Master_UTH (03-19-19-07-54-57).pdf (6541 kB)