Στοιχεία Εργασίας

Submitted by: DK, admin
On: Mar 18, 2019 @ 11:07 PM
IP: 37.6.76.64

  • ΟΝΟΜΑ: ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
  • EMAIL: [email protected]
  • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Δημιουργία δυναμικών των υποψηφίων web εφαρμογών για την πληροφόρηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μεταπτυχιακή Διατριβή
  • ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: @Kalodimos-Dimitris-Diplomatiki-Master-UTH-Lamia-2018 (03-18-19-11-07-36).pdf (4055 kB)