Στοιχεία Εργασίας

Submitted by: DK, admin
On: Mar 18, 2019 @ 2:08 PM
IP: 37.6.76.64

  • ΟΝΟΜΑ: ΞΗΡΕΟΜΕΡΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
  • ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
  • EMAIL: [email protected]
  • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αξιολόγηση των εφαρμογών web 2.0 και του κοινωνικού λογισμικού
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μεταπτυχιακή Διατριβή
  • ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Xiromeritou_Prosmiti_2016_Master_UTH (03-18-19-02-08-07).pdf (6541 kB)