18-03-19 Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών A/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

rsz macbook 336704 960 720 1

18-03-19 Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών A/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Προκηρύξεων για την πλήρωση των θέσεων:

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας