15-02-19 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ipourgeio 400px

15-02-19 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Η εγκύκλιος της  Προκήρυξης

Η Προκήρυξη Διευθυντών

 

 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας