04-02-19 Αλφαβητικός Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙ

4 bru

04-02-19 Αλφαβητικός Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή στο  Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙ

Ο Πίνακας Μοριοδότησης σε μορφή pdf

 

 

 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας