01-02-19 Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού (Ανακοινοποίηση) (3)

17 mol

01-02-19  Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού (Ανακοινοποίηση)

Η Αίτηση σε μορφή doc.

Η Προκήρυξη σε μορφή pdf

 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας