28-01-19 Η εγκύκλιος για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών

Three Holy Hierarchs

28-01-19 Η εγκύκλιος για το εορτασμό των Τριών Ιεραρχών

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας