16-01-19 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων καταρτιζόμενων των Δ.Ι.Ε.Κ. για συμμετοχή στο πρόγραμμα Μαθητείας

25 diek

16-01-19 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων καταρτιζόμενων των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) για συμμετοχή στο πρόγραμμα Μαθητείας

Η πρόσκληση σε μορφή pdf

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας