07-01-19 Διάθεση πιστώσεων για την πρόσληψη 258 ψυχολόγων στα δημοτικά σχολεία

15 06 16 EIDIKI

07-01-19 Διάθεση πιστώσεων για την πρόσληψη 258 ψυχολόγων στα δημοτικά σχολεία

Το ΦΕΚ  Σχολεία για ΠΕ23

ΠΔΕ κατανομή ΠΕ23

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας