Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί για την υποστήριξη μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 221343/Δ2/21-12-2018 Εγκύκλιο έναρξης της  Υποστήριξης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ), σχολικό έτος 2018-2019, σας επισημαίνουμε ότι:

α. οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας ηλεκτρονικό μήνυμα ( [email protected])  στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Παρασκευή 28-12-2018. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.

β. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα έχουν τοποθετηθεί σε τμήματα υποστήριξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΠΠ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

                                                                                    Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας