20-12-18 Παράταση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα υποστήριξης μαθητών για την απόκτηση του ΚΠπ

19 tropopkpp

20-12-18 Παράταση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα υποστήριξης μαθητών για την απόκτηση του ΚΠπ

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί κλάδου Πληροφορικής ΠΕ86, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων και θέλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά  αίτηση πρόσληψης για την υποστήριξη μαθητών  1.000 σχολικών μονάδων, προκειμένου οι μαθητές να πιστοποιηθούν μετά από εξετάσεις στο Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠπ), ότι σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των Υπουργικών Αποφάσεων  ισχύουν τα κάτωθι:

  1. Δίδεται παράταση για υποβολή συμμετοχής ή  τροποποίηση  ηλεκτρονικής αίτησης μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp από 14 Δεκεμβρίου 2018 έως και 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00
  1. Δεν υπάρχει περιορισμός ανάληψης διδακτικών ωρών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος Υποστήριξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019». Επομένως δύναται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν πέραν του ενός τμήματος μαθητών συνολικής διάρκειας 45 διδακτικών ωρών μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, εφόσον υπάρχουν τμήματα που δεν έχουν καλυφθεί για εκπαιδευτική υποστήριξη.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας