Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α΄Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου και ΕσπερινούΓυμνασίου

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της με αρ. πρ. 97961/Γ2/12-8-09 εγκυκλίου με θέμα: “Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α΄Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου και ΕσπερινούΓυμνασίου.”

Μετά από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (πράξη 24/2009) συμπληρώνουμε τη με αρ. πρ. 97961/Γ2/12-8-09 εγκύκλιο, σχετική με τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Γυμνασίου ως εξής:

geografia-gymansiou-informations.zip