25-09-19  «Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2018»

xenes glwsses1

eu lan day

25-09-19  «Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2018»

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (European Day of Languages) εορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου. Είναι αφιερωμένη στη γλωσσική πολυμορφία στην ευρωπαϊκή ήπειρο όπου ομιλούνται περισσότερες από 200 γλώσσες. Είκοσι τέσσερις (24) από αυτές είναι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και τα Ελληνικά, ενώ πολλές άλλες είναι γλώσσες τις οποίες έφεραν μαζί τους πρόσφυγες και μετανάστες.

Στις μέρες μας, μεγάλος αριθμός Ευρωπαίων πολιτών ζει, εργάζεται και κινείται μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, στο τραίνο και το λεωφορείο, στην αγορά, στη γειτονιά τους και αλλού.

Η συνύπαρξη αυτών των διαφορετικών ανθρώπων και των γλωσσών τους συχνά κεντρίζει την περιέργεια για γνωριμία με τις γλώσσες αυτές, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση και των ανθρώπων που τις μιλούν.

Αυτοί ήταν και ορισμένοι από τους λόγους για τους οποίους το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισαν, το 2001, τον εορτασμό του έτους αυτού ως Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών.

H επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσισε στη συνέχεια την καθιέρωση μιας μέρας το χρόνο, της 26ης Σεπτεμβρίου, ως Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages).

Έτσι, κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία, με τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και γλωσσικά ινστιτούτα, σχολεία, Πανεπιστήμια, φοιτητές, μαθητές και απλούς πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη, ενώνουν τη φωνή τους με σκοπό να τονιστεί η σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών και να προωθηθεί ο γλωσσικός πλουραλισμός, μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλον τον πλανήτη.

Ένας από τους στόχους των δράσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, από περισσότερους ανθρώπους και σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Ακόμα ένας στόχος είναι η εκμάθηση και άλλων, λιγότερο γνωστών γλωσσών, διευρύνοντας έτσι τη γκάμα των γλωσσών που μαθαίνουν οι περισσότεροι.

Οι γλώσσες καθορίζουν την προσωπική μας ταυτότητα, ταυτόχρονα όμως αποτελούν και κομμάτι της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε και ταυτόχρονα να καλλιεργήσουμε και να αναδείξουμε. Μπορούν να χρησιμεύσουν ως γέφυρες επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους και να διευκολύνουν τη γνωριμία μας με άλλους πολιτισμούς, προάγοντας την αμοιβαία κατανόηση.

Ταυτόχρονα, η γλωσσομάθεια μπορεί να ενισχύσει τις επαγγελματικές ευκαιρίες, να διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες και δικαιώματα και να συμβάλει στην αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή, μέσω της καλλιέργειας του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Οι δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης αποσκοπούν στο να ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των σαράντα επτά (47) κρατών-μελών του, προωθώντας τη διά βίου εκμάθηση γλωσσών και συμβάλλοντας στην κατανόηση και το σεβασμό μεταξύ των ανθρώπων, καθώς και την εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συμμετέχει στις δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με το Αρ. Πρωτ.: ΦΣΕ 38/ 100847/Η1/19.6.2018 σχετικό έγγραφό του, προσκαλεί όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (EDL), τονίζοντας έτσι τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών και της πολυγλωσσίας.

Σημειώνεται τέλος ότι το 2018 εορτάζεται ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Thorbjørn Jagland, απευθύνει σχετικό χαιρετισμό (στα Αγγλικά και Γαλλικά).

Ο χαιρετισμός στα Αγγλικά σε μορφή doc 

O χαιρετισμός στα Γαλλικά σε μορφή doc:

μιληστε μου

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας