14-09-18 Απόφαση για τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων 2018-2019

diapol

 14-09-18 Απόφαση για τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων 2018-2019

Η Υπουργική Απόφαση σε μορφή pdf 

 

 

 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας