05-09-18 Ανακοινοποίηση πίνακα αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ipourgeio 400px

05-09-18 Ανακοινοποίηση πίνακα αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Λόγω ενός καθαρά τεχνικού προβλήματος, σε λίγες ώρες θα κοινοποιηθεί ο ορθός πίνακας πρόσληψης αναπληρωτών καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας