31-08-18 Την Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου η Ημερίδα-Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ

rsz logo mnae

31-08-18 Την Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου η Ημερίδα-Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ.

Ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο η εφαρμογή του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.», σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας. Το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε πιλοτικά το προηγούμενο σχολικό έτος σε εννέα ΕΠΑ.Λ. της χώρας και  περιλαμβάνει πολλαπλές δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας της εκπαίδευσης στα επαγγελματικά λύκεια.

Εφαρμόζεται κυρίως στους μαθητές της Α΄τάξης ΕΠΑ.Λ. και σκοπό έχει να στηρίξει τους μαθητές σε μια ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Βασικές δράσεις του προγράμματος:

  • Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές της Α΄τάξης ΕΠΑ.Λ. στην Γλώσσα και στα Μαθηματικά, με δύο εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα στην τάξη και εντός του ωρολογίου προγράμματος, για την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού.
  • Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους, με σκοπό την ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών των ΕΠΑ.Λ.
  • Ενεργοποίηση του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή», για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και βελτίωση του κλίματος στην σχολική κοινότητα.
  • Δημιουργία «Σχεδίων Δράσης», χρηματοδοτούμενων προτάσεων που προωθούν την καινοτομία, την δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα στα σχολεία και προβάλλουν τις επιστήμες, την τεχνολογία και τον πολιτισμό. Την δράση διαχειρίζεται και συντονίζει το «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών – Νόησις», εποπτευόμενος φορέας της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας.
  • Εξοπλισμός των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης ώστε να δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ σχολείων σε κοινές δράσεις.
  • Δικτύωση των σχολείων μέσα από κοινές πλατφόρμες επικοινωνίας οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των σχολείων αλλά και την διασύνδεσή τους με τοπικές υποστηρικτικές δομές.
  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία από ειδικά εκπαιδευμένους εκπαιδευτές (δράση του ΙΕΠ).
  • Επιμόρφωση των ψυχολόγων από ειδικά εκπαιδευμένους επιμορφωτές ψυχολόγους (δράση του ΙΕΠ).

Για την παρουσίαση του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.». στην εκπαιδευτική κοινότητα, διοργανώνεται μεγάλη ημερίδα στις 4 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα «Jacqueline de Romilly» στο Υπουργείο Παιδείας  (09.00-14.00 μμ.).   

Η ημερίδα θα αναμεταδίδεται ζωντανά από σύνδεσμο του Υπουργείου και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να την παρακολουθήσουν.

Οι παρακολουθούντες μπορούν να συμμετέχουν και να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση και θα απαντώνται κατά την διάρκεια της ημερίδας:

[email protected]

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας