24-08-18 Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υ.Α. για τα σχολικά γεύματα που θα δοθούν τη νέα σχολική χρονιά

23 03 17 child eating

24-08-18 Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υ.Α. για τα σχολικά γεύματα που θα δοθούν τη νέα σχολική χρονιά

Η Υ.Α. σε μορφή pdf 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας