22-08-18 Η απόφαση για την αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

YP01 400px

22-08-18 Η απόφαση για την αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

Η απόφαση για την αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων  έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο κι αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση σε μορφή pdf

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας