31-07-18 Υψηλά τα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης της Μαθητείας των ΕΠΑΛ

31 eopep

31-07-18 Υψηλά τα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης της Μαθητείας των ΕΠΑΛ

Εκδόθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα αποτελέσματα των πρώτων εξετάσεων πιστοποίησης αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) που διενεργήθηκαν το Σάββατο 7/7/2018. Οι παραπάνω απόφοιτοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε τμήματα των ΕΠΑ.Λ. έως και τον Δεκέμβρη του 2017, στις επτά διαφορετικές ειδικότητες της Α΄ φάσης υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και στα τρία πιλοτικά προγράμματα που οργανώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας των αποφοίτων στις εξετάσεις πιστοποίησης, τόσο στο θεωρητικό μέρος (89%) όσο και στο πρακτικό-εργαστηριακό μέρος (91%). Συνολικά επιτυχόντες/-ούσες, με βάση την επιτυχία και στα δύο μέρη των εξετάσεων, είναι το 80% των υποψηφίων.

Στους/στις επιτυχόντες/-ούσες και στους δύο τύπους εξετάσεων (Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους) χορηγείται Πτυχίο ειδικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους, γεγονός που θα τους βοηθήσει στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Υπενθυμίζουμε ότι, λίγες ημέρες πριν τις εξετάσεις πιστοποίησης, οργανώθηκε στα ΕΠΑΛ 35ωρο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα, ώστε το δημόσιο σχολείο να προετοιμάσει δωρεάν τους αποφοίτους γι’ αυτές, αναδεικνύοντας και με αυτό τον τρόπο το αυξημένο ενδιαφέρον του Υπουργείου Παιδείας τόσο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση όσο και για την εργασιακή και εκπαιδευτική προοπτική των αποφοίτων των ΕΠΑΛ.

Ο θεσμός του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2016-17 σε 7 ειδικότητες που αναπτύχθηκαν σε 120 σχολεία, με 180 τμήματα και 1175 εγγραφές, ενώ τη σχολική χρονιά 2017-18 διευρύνθηκε σε 16 ειδικότητες και 187 σχολεία, με 406 τμήματα και 3452 εγγραφές. Την επόμενη σχολική χρονιά σχεδιάζεται η ανάπτυξη τμημάτων μαθητείας σε 21 ειδικότητες, σε ακόμη περισσότερα ΕΠΑΛ και με νέα αύξηση των εγγραφών.

Το ΥΠΠΕΘ προωθεί από το 2016 μια σημαντική μεταρρύθμιση στα Επαγγελματικά Λύκεια αναπτύσσοντας μια εκπαιδευτική πολιτική που βασίζεται στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, έχοντας εξασφαλίσει Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του ΕΠΑΛ, η ανάδειξη του κοινωνικού αλλά και του εργασιακού του ρόλου, η βελτίωση της εικόνας του στην κοινωνία, στοχεύοντας τελικά στην αύξηση των μαθητών που ακολουθούν αυτή την εκπαιδευτική διαδρομή.

Εδώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα.

http://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/1162-epal2018_results

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας