27-07-18 Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

06 03 18gavroglou

27-07-18 Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου συναντήθηκε με την Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία  του Πανεπιστημίου από την ίδρυσή του τον Μάρτιο 2018 έως σήμερα.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Ιουλίου, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, καθηγητής Κώστας Μουτζούρης, παρουσίασε το έργο της έως σήμερα, το οποίο συνοψίζεται στα εξής:

 • Ορίστηκε η προσωρινή δομή του ΠΑ.Δ.Α. (2 Γενικές Διευθύνσεις, 10 Διευθύνσεις, 80 Τμήματα) και οι Προϊστάμενοί τους.
 • Εντάχθηκε όλο το προσωπικό των δύο τέως ΤΕΙ στο ΠΑ.Δ.Α.
 • Ορίστηκαν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο προσωρινά όργανα διοίκησης του νέου Πανεπιστημίου.
 • Ιδρύθηκαν οι Τομείς στα 26 Τμήματά του και εντάχθηκαν  τα μέλη Δ.Ε.Π.
 • Καταρτίστηκαν και υποβλήθηκαν τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για τα 26 Τμήματα.
 • Καταρτίστηκαν και υποβλήθηκαν στο Υπουργείο 39 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα τα 38, για τα οποία ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί οι προκηρύξεις.
 • Θεσπίστηκαν μειωμένα άνω όρια στα δίδακτρά τους, σε σχέση με το παρελθόν.
 • Χωροθετήθηκαν οι έδρες των Κοσμητειών και όλων των Τμημάτων στις δύο Πανεπιστημιουπόλεις, πλην ενός Τμήματος. Σχεδιάζονται οι εργασίες διαμορφώσεως χώρων για τις νέες έδρες.
 • Επιτεύχθηκε μείωση κατά περίπου 58 χιλ € ανά μήνα με την αποενοικίαση κτιρίων.
 • Καταρτίστηκαν οι κανονισμοί Π.Μ.Σ., Χρήσεως Αμφιθεάτρων, Λειτουργίας ΕΛΚΕ  
 • Ολοκληρώνεται η κατάρτιση του Οργανισμού του ΠΑ.Δ.Α.
 • Κατανεμήθηκαν και προκηρύσσονται οι υπάρχουσες 35 θέσεις ΔΕΠ

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος, άμεσοι στόχοι της Δ.Ε. για το Πανεπιστήμιο είναι οι επόμενοι:

 • Ομαλή υποδοχή των πρώτων φοιτητών του νέου Πανεπιστημίου τον προσεχή Οκτώβριο και η έναρξη των μαθημάτων. Η απορρόφηση των εκτάκτων διδασκόντων, που επί πολλά έτη παρείχαν πολύτιμες υπηρεσίες στα Ιδρύματα που συνενώθηκαν
 • Η προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ σε αντικείμενα αιχμής Τμημάτων του.
 • Η προκήρυξη θέσεων ΕΤΕΠ
 • Η συνεργασία Τμημάτων του σχετιζόμενων με την υγεία με νοσοκομεία της Δυτικής Αττικής

Επίσης ο Πρόεδρος της Δ.Ε. εξέθεσε ζητήματα πιθανής μελλοντικής αναβάθμισης και διεύρυνσης του Πανεπιστημίου, όπως η υποδοχή στο ΠΑ.Δ.Α της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και η θέσπιση πενταετών σπουδών για τα Τμήματα Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α.

Όσον αφορά τoν νέο θεσμό των διετών Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ο Πρόεδρος ανέφερε ότι στόχος είναι η έναρξη λειτουργίας των 6 πρώτων τον προσεχή Φεβρουάριο σε συντονισμό και με  το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με το οποίο υπάρχει στενή συνεργασία.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου τόνισε την εξαιρετική σημασία του εγχειρήματος της ίδρυσης και λειτουργίας του νέου Πανεπιστημίου. Συνεχάρη τον Πρόεδρο της ΔΕ και τα μέλη της για το έργο που προσφέρουν και τις συνεχείς προσπάθειές τους, ώστε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να υποδεχθεί με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες τους νέους φοιτητές του και να ξεκινήσει την πορεία του που θα το καταξιώσει. Τα βήματα που ήδη έχουν γίνει, και τα οποία παρουσίασε διεξοδικά ο κ. Μουτζούρης, θεμελιώνουν ισχυρά τις δομές και τη φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου.

Ο κ. Γαβρόγλου τόνισε επίσης τη σημασία που αποδίδει το Υπουργείο στην υλοποίηση των διετών προγραμμάτων σπουδών, στα οποία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής καλείται να παίξει πρωτεύοντα και πρωτοποριακό ρόλο, με άμεσα οφέλη για την περιοχή της Δυτικής Αττικής, αλλά και ως παράδειγμα για τα υπόλοιπα ΑΕΙ.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας