7.000 εκπαιδευτικές ιστοσελίδες

http://www.thinkquest.org/pls/html/think.library

Πάνω από 7.000 ιστοσελίδες που δημιουργούνται από τους φοιτητές σε όλο τον κόσμο οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμό ThinkQuest