05-12-17 Ο Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης στην εκδήλωση «Το χαρτί του Μέλλοντός μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία»

rsz patra mpaxev

05-12-17 Ο Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης στην εκδήλωση «Το χαρτί του Μέλλοντός μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία»

Στην τιμητική εκδήλωση «Το χαρτί του Μέλλοντός μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία», στην Πάτρα, παρευρέθηκε τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης, συνοδευόμενος από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, τον Διευθυντή Β’/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας Γεώργιο Αφράτη και τον Διευθυντή Α’/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας Ευάγγελο Πασσά.

Ο κ. Μπαξεβανάκης επισήμανε ότι το πρόγραμμα «Το χαρτί του Μέλλοντός μας – Ανακύκλωση Χαρτιού» αποτελεί σημαντικό εγχείρημα του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας ΙΤΥΕ Διόφαντος και ζωντανή απόδειξη ότι με την ενεργό εμπλοκή όλων η εκπαιδευτική κοινότητα μπορεί να καλλιεργήσει στα μέλη της μια νέα κουλτούρα κοινωνικής ευαισθητοποίησης και οικολογικής συνείδησης.

Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος με την αρχική εμπλοκή 85 σχολικών μονάδων στο Ν. Αχαΐας και τη διευρυμένη συμμετοχή πλήθους σχολείων όλης της χώρας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικές καθημερινες πρακτικές μπορούν να προάγουν βιώσιμες λύσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κατ’ επέκταση να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.

Ο Υφυπουργός συνεχάρη τους μαθητές και τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς τους, τα μέλη των δήμων και των κέντρων ανακύκλωσης, όλους τους τοπικούς φορείς που συμμετείχαν ενεργά και το ΙΤΥΕ Διόφαντος για τη σημαντική συμβολή του στο όλο εγχείρημα κι ευχήθηκε το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα να αποτελέσει σταδιακά θεσμό που θα επεκταθεί σε ακόμα περισσότερα σχολεία αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών εκπαιδευτικών πρακτικών κάθε σχολείου.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Εκλεκτοί  προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι

Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση που αποτελεί σημαντικό εγχείρημα του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας ΙΤΥΕ Διόφαντος, που έχει αναλάβει τη διοργάνωση και το συντονισμό του καινοτόμου προγράμματος «Το Χαρτί του Μέλλοντός μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία».

Είναι κοινά αντιληπτό στη σύγχρονη εποχή ότι τα οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα οφείλονται κατά πολύ σε οικονομικές και κοινωνικές πρακτικές του παρελθόντος που άκριτα ωθούσαν στην κακοδιαχείριση των φυσικών πόρων, στην υπερκατανάλωση προϊόντων και στην αποσπασματική ανάληψη ευθύνης και δράσης. Η αρνητική όμως αυτή εμπειρία αποτελεί πλέον το ερέθισμα για να συνειδητοποιήσουμε το ρόλο που πρέπει όλοι να αναλάβουμε ως ενεργοί πολίτες στην υιοθέτηση οικολογικής συνείδησης, συλλογικής ευθύνης  και ενεργό εμπλοκής στην επίλυση των μεγάλων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα επιτυχημένο δείγμα αυτής της προσπάθειας που μέσα από τη σύμπραξη σχολείων, δήμων, θεσμικών οργάνων και τοπικών ενώσεων αναδεικνύει την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα ως ένα συλλογικό, ζωντανό οργανισμό που εκπαιδεύει τόσο τους μαθητές/ήτριες, τους εκπαιδευτικούς και τους τοπικούς παράγοντες στην καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας συμμετοχικής δράσης, κοινωνικής ευαισθητοποίησης, οικολογικής συνεργασίας.

Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος αποδεικνύουν ότι η εκπαιδευτικές καθημερινες πρακτικές μπορούν να προάγουν βιώσιμες λύσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κατ’ επέκταση να συμβάλλουν στην επίτευξη παγκόσμιων στόχων αειφόρου ανάπτυξης. Μπορεί δηλ. η ίδια η εκπαίδευση, όπως πρόσφατα έχει ανακηρύξει και η UNESCO, να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα επίτευξης όλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για να μπορέσουν οι μελλοντικοί πολίτες να κατανοήσουν την αναγκαιότητα ανάληψης δράσης για το κλίμα (SDG 13), υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής (SDG 12) και ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών για τη βιωσιμότητα της κοινωνίας τους (SDG 11).

Συγχαίρουμε, επομένως τα σχολεία που συμμετείχαν, τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη των δήμων και των κέντρων ανακύκλωσης, όλους τους τοπικούς φορείς που συμμετείχαν ενεργά και το ΙΤΥΕ Διόφαντος για την σημαντική συμβολή του στο όλο εγχείρημα και εύχομαι το πρόγραμμα αυτό να επεκταθεί σε ακόμα περισσότερα σχολεία όχι απλά ως μια ακόμα καλή εκπαιδευτική πρακτική αλλά ως ένα πρόγραμμα που μπορεί να ενσωματωθεί στις καθημερινές εκπαιδευτικές πρακτικές κάθε σχολείου.

Κυρίως, όμως, συγχαίρουμε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που εργάστηκαν ομαδο-συνεργατικά και εθελοντικά και ανακύκλωσαν τη χαρτική ύλη αποδεικνύοντας στην πράξη ότι ένα σχολικό βιβλίο κι η χαρτική σχολική ύλη δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν αναλώσιμα προϊόντα αλλά αποτελούν ακόμα και μέσα από την ανακύκλωσή τους μέσον προαγωγής γνώσης καλύτερης διαχείρισης κι εξοικονόμησης των φυσικών πόρων. Κι είναι ουσιώδες μέσα από τετοιες πρωτοβουλίες να ενδυναμώνουμε τόσο την σχολική όσο και την τοπική κοινότητα να γίνουν οι ίδιοι ενεργοί συμμέτοχοι της ίδιας της διαδικασίας της μάθησης. 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας