28-11-17 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Twitter

yp 16b 400

28-11-17 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Twitter

Από σήμερα, Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, μπορείτε να ακολουθείτε τον επίσημο λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Twitter στη διεύθυνση @MinEduGR.

Υπενθυμίζεται ότι ο επίσημος λογαριασμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας είναι @ResearchGreece.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας