21-11-17 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους φοιτητές να λήξουν την κατάληψη στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

18 ypo

21-11-17 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους φοιτητές να λήξουν την κατάληψη στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Μετά τις πρόσφατες και άμεσα υλοποιήσιμες δεσμεύσεις του νέου Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί και δημοσίως τους φοιτητές που έχουν καταλάβει το κτήριο να αποχωρήσουν ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος.

Η συνέχιση της κατάληψης κρατά σε ομηρία έναν ολόκληρο Οργανισμό και κυρίως τους φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων, αφού παρεμποδίζονται οι διοικητικές αποφάσεις που είναι απαραίτητες να ληφθούν από πλευράς διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για να συνεχιστεί η σίτισή τους. Δηλαδή, τις επόμενες μέρες, λόγω της λήξης των συμβάσεων με τις εταιρείες που έχουν αναλάβει την τροφοδοσία για τη σίτιση των φοιτητών, δεν θα είναι δυνατή η παροχή γεύματος σε Φοιτητικές Εστίες, όπως του ΕΜΠ, του ΕΚΠΑ, της Πάτρας, της Κομοτηνής, της ΑΣΠΑΙΤΕ κλπ. Τι μορφή πάλης είναι αυτή που κρατά ομήρους αυτούς για τους οποίους υποτίθεται ότι κόπτεται;

Τις προηγούμενες μέρες, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ καθώς και οι εργαζόμενοι είχαν αλλεπάλληλες επαφές και συζητήσεις με τους διαμαρτυρόμενους φοιτητές.

Αποτέλεσμα των επαφών αυτών ήταν η δημόσια δέσμευση του νέου Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα συγκεκριμένα θέματα, με σαφές χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα όμως, έγινε σαφές στους φοιτητές ότι η διοίκηση και οι υπηρεσίες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν μπορούν να παρανομήσουν κάνοντας πληρωμές εργολάβων οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος και η σύμβαση που έχουν υπογράψει.

Αντιθέτως, το Δ.Σ. δεσμεύτηκε ότι:

• Άμεσα θα ξεκινήσει η αποκατάσταση των κατακόρυφων στηλών αποχέτευσης και ύδρευσης στην ΦΕΕΜΠ

• Άμεσα θα ξεκινήσει η απογραφή των αναγκών σε υλικά και εργασίες στη ΦΕΕΜΠ

• Από αύριο θα μπορούσε να γίνει επισκευή του λέβητα στη ΦΕΠΑ και έπειτα να προχωρήσει περαιτέρω επισκευή όλων των λεβήτων και η αποκατάσταση του προβλήματος

• Η συντήρηση των εστιών πανελλαδικά θα συνεχίσει κανονικά και μετά την ολοκλήρωση των διαγωνισμών θα συναφθούν ετήσιες συμβάσεις με τους αναδόχους για την συνέχιση της συντήρησης

• Το ίδιο θα συμβεί και με τα μαγειρεία, τα εστιατόρια και την σίτιση γενικότερα

• Η αποπληρωμή των εργαζομένων στις εργολαβίες είναι ευθύνη των εργολάβων και η πληρωμή των εργολάβων εξασφαλίζεται από τα απαραίτητα έγγραφα που καταθέτουν οι εργολάβοι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ στα οποία αποδεικνύεται και η πληρωμή των εργαζομένων

• Το αίτημα της επέκτασης της παροχής Internet σε όλους τους χώρους της Εστίας θα εξεταστεί και θα υλοποιηθεί κατά το δυνατόν άμεσα

• Ο εξοπλισμός και τα πλυντήρια θα προωθηθούν ανάλογα με τη πορεία χρηματοδότησης και την διαθεσιμότητα του προσωπικού του Ιδρύματος.

 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας