27-10-17 Σχόλια πολιτών για τις Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

27 10 17banner

27-10-17 Σχόλια πολιτών για τις Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Η δυνατότητα να εισάγουν τα σχόλιά τους για τις Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου δίνεται σε όσους φορείς ή πολίτες το επιθυμούν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση inventory.minedu.gov.gr της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, εκτός από το ονοματεπώνυμό τους, να εισάγουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση καθώς και αν ανήκουν ή εκπροσωπούν κάποιον φορέα, το όνομά του. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν την θεματική κατηγορία στην οποία ανήκει το σχόλιό τους. Τέλος, αφού συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία, επιλέγουν Υποβολή.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας