26-10-17 Κ. Φωτάκης από το ΕΤΕΠΗ Ιωαννίνων: Τα Τεχνολογικά Πάρκα πρέπει να είναι ζωντανοί οργανισμοί

fotakis 7 400px

26-10-17 Κ. Φωτάκης από το ΕΤΕΠΗ Ιωαννίνων: Τα Τεχνολογικά Πάρκα πρέπει να είναι ζωντανοί οργανισμοί

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ιωαννίνων επισκέφθηκε ο ΑΝΥΠ Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης όπου ενημερώθηκε για τις εταιρείες που φιλοξενούνται εκεί και δραστηριοποιούνται σε νέες και καινοτόμες τεχνολογίες. 

Ο ΑΝΥΠ, που βρέθηκε στα Ιωάννινα λόγω της συμμετοχής του στο 5ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ηπείρου, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Α. Αυγερόπουλο, για τις δράσεις, τους στόχους και τις υπηρεσίες του Πάρκου καθώς και για τις 24 επιχειρήσεις  που είναι εγκαταστημένες εκεί.

Ο κ. Φωτάκης επισκέφτηκε κάποιες δυναμικές, καινοτομικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αγροδιατροφής και της πληροφορικής. Αξιοσημείωτο είναι ότι ορισμένες από αυτές προέρχονται από επενδύσεις μεγάλων επιχειρήσεων του εξωτερικού και πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα.

Κατά την επίσκεψή του, ο ΑΝΥΠ παρουσίασε την ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη και οικονομία της Γνώσης και ενημέρωσε τον Πρόεδρο και εκπροσώπους των επιχειρήσεων του ΕΤΕΠΗ για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (νέο ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών – EquiFund) καθώς και για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας- ΕΛΙΔΕΚ.

Ο ΑΝΥΠ μίλησε για την αξιοσημείωτη προσπάθεια που συντελείται στο ΕΤΕΠΗ για την στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας με τις υπηρεσίες θερμοκοιτίδας που προσφέρει στις νεοφυείς επιχειρήσεις καθώς και για τις σημαντικές δυνατότητες και ευκαιρίες που παρέχουν οι νέες δράσεις που σχεδιάζονται από το Υπουργείο για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων του.

«Είναι σημαντικό», δήλωσε ο ΑΝΥΠ Έρευνας και Καινοτομίας,  «να ενθαρρυνθούν όλο και περισσότερες εταιρείες να συμμετέχουν στο Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο Ηπείρου και να αξιοποιηθεί  το ανθρώπινο κεφάλαιο της Περιφέρειας και οι νέες ιδέες, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια. Θέλουμε τα Τεχνολογικά Πάρκα να είναι πραγματικά ζωντανοί οργανισμοί και το σημαντικό είναι ότι διαμορφώνουμε ένα σχήμα που θα προσπαθήσει να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα εταιρειών έντασης γνώσης με μια σειρά μέτρων.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα», ενημέρωσε ο κ. Φωτάκης, «μέσω ΕΣΠΑ, θα ανακοινωθεί προκήρυξη υποστήριξης προσωπικού για τα τμήματα Ε&Α εταιρειών με κάλυψη του μισθολογικού και λειτουργικού κόστους,  με την απαραίτητη προϋπόθεση  να έχουν εντάξει στον στρατηγικό σχεδιασμό τους την Έρευνα και την Καινοτομία και να έχουν σημαντική δυνατότητα για εξωστρέφεια. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξουν τα Τεχνολογικά Πάρκα με την νέα προκήρυξη που παρέχει στήριξη για την δημιουργία δομών ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε συμπράξεις Πανεπιστήμιων και Ερευνητικών Κέντρων με στόχο την ωρίμανση των καινοτόμων ιδεών».

Ο κ. Φωτάκης επισήμανε τέλος την σημασία της στενής συνεργασίας με τοπικούς φορείς και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ώστε υπερβαίνοντας την δύσκολη οικονομική συγκυρία, να επιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης με τη συμμετοχή σε αναπτυξιακά έργα και πρωτοβουλίες προώθησης της καινοτομίας.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας