26-10-17 Κ. Φωτάκης: Με υψηλές δαπάνες για την Έρευνα και την Ανάπτυξη και δυναμική συμμετοχή στις χρηματοδοτήσεις του Ορίζοντα 2020 προχωρά η Ήπειρος

rsz fotakis hpeiros

26-10-17 Κ. Φωτάκης: Με υψηλές δαπάνες για την Έρευνα και την Ανάπτυξη και δυναμική συμμετοχή στις χρηματοδοτήσεις του Ορίζοντα 2020 προχωρά η  Ήπειρος

Η Περιφέρεια Ηπείρου σημειώνει την 3η υψηλότερη επίδοση πανελλαδικά όσον αφορά τις δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης, τόνισε στην ομιλία του κατά το  5ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική ανασυγκρότηση στα Ιωάννινα ο ΑΝΥΠ Έρευνας και Καινοτομίας  Κώστας Φωτάκης.

Με ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο η Ήπειρος βρίσκεται μεταξύ των έξι πρώτων ελληνικών Περιφερειών τόσο σε συμμετοχές όσο και σε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, σημείωσε ο Αν. Υπουργός, μιλώντας με θέμα Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης.

Ο κ. Φωτάκης παρέθεσε αναλυτικά στοιχεία για τις επενδύσεις Ε&Α στην Ήπειρο,  με το ποσοστό δαπάνης  για την Έρευνα και την Ανάπτυξη να ισούται με το 1,22% του ΑΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου το οποίο ανέρχεται στα 3,9 δις, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 0,99%.

Υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές η Οικονομία της Γνώσης να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για την Ήπειρο, επισήμανε ο Αν. Υπουργός αφού στην Περιφέρεια υπάρχει εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό και ερευνητές με ισχυρή διεθνή παρουσία στις Φυσικές και Μαθηματικές επιστήμες, στην Υγεία, τη Βιολογία και την Αγροδιατροφή.

Με δύο νέες συμπληρωματικές δράσεις, τις Θεματικές συστάδες Καινοτομίας (clusters) αποτελούμενες από Καινοτόμες επιχειρήσεις και τα Κέντρα Ικανοτήτων τα οποία είναι Δίκτυα εργαστηριών από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα της Περιφέρειας, θα συντελεστεί σε ένα οργανωμένο πλαίσιο η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των νέων τεχνολογιών και η υποστήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας..

Κάνοντας αναφορά στα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ο κ. Φωτάκης τόνισε ότι η αύξηση των δαπανών για Ε&Α οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης σε τομείς έντασης γνώσης. Τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2016 δείχνουν ότι οι δαπάνες για Ε&Α αυξήθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και έφτασαν το 0,99% του ΑΕΠ.

Το επιπλέον σημαντικό στοιχείο είναι, συμπλήρωσε ο κ. Φωτάκης, ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη αύξηση στις δαπάνες (κυρίως από ίδια έσοδα) του ιδιωτικού τομέα κατά 28,7%. Το μεγαλύτερο μέρος, της χρηματοδότησης, επενδύεται σε Ε&Α που διενεργείται στις ίδιες τις επιχειρήσεις γεγονός που αντανακλάται στην ελληνική οικονομία με χιλιάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας στα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Κυρίαρχο στοιχείο εξάλλου στις νέες δράσεις του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ, είπε καταλήγοντας στην ομιλία του ο Αν. Υπουργός, αποτελεί η στήριξη των ερευνητικών υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικότερα σε  καινοτόμες επιχειρήσεις, και η ενίσχυση των επαγγελματικών προοπτικών για νέους επιστημόνες, μηχανικούς, και τεχνικούς σε Τμήματα Ε&Α.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας