05-10-17 Ολοκλήρωση του 3ου κύκλου συνεντεύξεων για το Ευρωπαϊκό διαβατήριο ακαδημαϊκών προσόντων προσφύγων

rsz third evaluation session held in greece european qualifications passport for refugees photo 20

05-10-17 Ολοκλήρωση του 3ου κύκλου συνεντεύξεων για το Ευρωπαϊκό διαβατήριο ακαδημαϊκών προσόντων προσφύγων

Από τις 25 έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία o τρίτος κύκλος συνεντεύξεων για το πιλοτικό πρόγραμμα  για το Ευρωπαϊκό διαβατήριο ακαδημαϊκών προσόντων προσφύγων.

Το πρόγραμμα είναι μια συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τους Οργανισμούς Αναγνώρισης Προσόντων της Ιταλίας, της Νορβηγίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας (ΔΟΑΤΑΠ) και έχει ως στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογίας που θα επιτρέπει την καταγραφή των ακαδημαϊκών προσόντων των προσφύγων.

Έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα τρεις κύκλοι συνεντεύξεων κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν συνολικά αξιολογηθεί τα προσόντα 92 προσφύγων.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 3ου κύκλου συνεντεύξεων, που φιλοξενήθηκε στους χώρους του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αξιολογήθηκαν τα προσόντα 29 προσφύγων και στη διαδικασία συμμετείχαν παρατηρητές από τα κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση προσόντων (του ENIC/NARIC) της Ολλανδίας και της Γερμανίας καθώς και από  ελληνικά Πανεπιστήμια.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας