04-09-17 O Υφυπ. Παιδείας Δημ. Μπαξεβανάκης στο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Επιμελητηρίου Κορινθίας για τη στήριξη της Μαθητείας

mpajebanakis 400 550

04-09-17 O Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης  στο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Επιμελητηρίου Κορινθίας για τη στήριξη του προγράμματος Μαθητείας

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης παρέστη την Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου στο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, όπου μίλησε αναλυτικά για το θεσμό της μαθητείας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Οι εκπρόσωποι του Επιμελητήριου και οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο ενημερώθηκαν εκτενώς για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που παρέχει αμοιβή, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και τελεί υπό την εποπτεία των ΕΠΑ.Λ. κι εξέφρασαν την προθυμία τους να συμβάλλουν έμπρακτα στην προσπάθεια για αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ο Υφυπουργός επισήμανε ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις για την προώθηση του θεσμού της μαθητείας και ως προς αυτό η συμβολή των Επιμελητηρίων, ως οι φυσικοί φορείς σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και αγοράς εργασίας, είναι καθοριστικής σημασίας.

ΟΜΙΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

«Ο θεσμός της μαθητείας στην επαγγελματική εκπαίδευση»

03 Σεπτεμβρίου 2017

Σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση και σας συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία σας να διοργανώσετε αναπτυξιακό συνέδριο για την περιοχή σας. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας είναι κρίσιμο στοίχημα, καθώς φιλοδοξούμε, και εργαζόμαστε γι’ αυτό, σε ένα χρόνο από σήμερα η χώρα να έχει απαλλαγεί από το καθεστώς των μνημονίων και της επιτροπείας. Η επόμενη μέρα, όμως, δεν μπορεί να είναι το πελατειακό κράτος των προηγούμενων δεκαετιών ούτε οι κατασπατάληση των, ούτως ή άλλως, περιορισμένων δημόσιων πόρων.

Σ’ αυτή την προοπτική ο ρόλος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) είναι κρίσιμος.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει δρομολογήσει ένα σύνολο αλλαγών που στοχεύουν στην ουσιαστική αναβάθμιση της ΕΕΚ. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία το στρατηγικό μας σχεδιασμό για την ΕΕΚ, με στόχο να καταστήσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση από μια επιλογή ανάγκης, όπως ίσχυε ως σήμερα, σε μια συνειδητή επιλογή για τους μαθητές και τις μαθήτριες, ώστε να την επιλέγουν ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.

Αναθεωρήσαμε τη δομή του ΕΠΑ.Λ. με στόχο την παροχή αφενός στέρεων γενικών γνώσεων, αφετέρου εξειδικευμένων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους μαθητές, αποφεύγοντας την πρόωρη ειδίκευση. Προωθούμε επιπλέον δράσεις υποστήριξης των μαθητών μας μέσω συμβουλευτικής και ενισχυτικής διδασκαλίας προσαρμοσμένης στις μαθησιακές ανάγκες τους.

Διευρύναμε την πρόσβαση των αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς ήδη από τη φετινή σχολική χρονιά οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ εισάγονται, εκτός από τα ΤΕΙ, και στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, νομοθέτηση που επέτρεψε σε αρκετούς μαθητές να εισαχθούν και σε πανεπιστημιακές σχολές υψηλής ζήτησης.

Κυρίως, όμως, θα ήθελα να εστιάσω στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. και στην ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας με στόχο τη σύζευξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και τη στήριξη των αποφοίτων μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Υλοποιούμε, από τον Μάρτη του 2017, το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», ένα προαιρετικό πρόγραμμα με τα εξής χαρακτηριστικά:

Α. Έχει 9μηνη διάρκεια και περιλαμβάνει εκπαίδευση στο χώρο εργασίας για 4 ημέρες την εβδομάδα και μία ημέρα εργαστηριακό μάθημα στο σχολείο.

Β. Συμμετέχουν αποκλειστικά απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. άνω των 18 χρόνων.

Γ. Υλοποιείται με την εποπτεία της σχολικής μονάδας και υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και τα αρμόδια στελέχη της επιχείρησης.

Δ. Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν αμοιβή ίση με το 75% του κατώτερου ημερομισθίου και απολαμβάνουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Ε. Μετά το τέλος του προγράμματος αποκτούν, κατόπιν εξετάσεων που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ, αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην ποιοτική εφαρμογή της μαθητείας, τόσο για την ουσιαστική εργασιακή προοπτική των αποφοίτων των ΕΠΑΛ και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, όσο και προς όφελος της επιχείρησης, καθώς με σχετικά μικρή δαπάνη μπορεί να επενδύσει στην εκπαίδευση νέου ενεργητικού και παραγωγικού εργατικού δυναμικού σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Για το σκοπό αυτό εξασφαλίσαμε την επιδότηση του προγράμματος από ευρωπαϊκούς πόρους σε ποσοστό 55%.

Ήδη υλοποιείται η πρώτη φάση του προγράμματος με τη συμμετοχή 1.200 περίπου μαθητευόμενων και με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχία του θεσμού αποτελεί η ηλικία και η ωριμότητα των αποφοίτων, καθώς είναι ενήλικες, όπως και το επίπεδο των γνώσεών τους, καθώς έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών τους και έχουν αποκτήσει πτυχίο ειδικότητας.

Για την διεύρυνση του θεσμού προσβλέπουμε στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και ενθαρρύνουμε την ευρύτερη εμπλοκή των επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή είναι καθοριστικός ο ρόλος των Επιμελητηρίων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις εκπαιδευτικές δομές και την τοπική αγορά εργασίας.

Σας καλούμε λοιπόν να συμβάλετε ενεργά στη στήριξη της μαθητείας, στη βοήθεια δηλαδή προς τους νέους της περιοχής σας να αποκτήσουν μία πρώτη ομαλή και ασφαλή είσοδο στην αγορά εργασίας και ελπίζουμε το Συνέδριό σας να αποτελέσει ένα σημαντικό σταθμό προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας