Καθορισμός Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (τροποποίηση)

fek_2017_2884b
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ20/106076/Δ4/23-06-2017 (Β΄ 2219) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83)

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΑΜΙΑΣ
Στις ειδικότητες Γ΄ τάξης του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της σχολικής μονάδας, όπως καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. Φ20/106076/Δ4/23-06-2017 (Β΄ 2219) υπουργική απόφαση, προστίθεται η ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών».
Συνεπώς, οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στη Γ΄ τάξη του 2ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Λαμίας της Δ/νσης Δ.Ε. Φθιώτιδας καθορίζονται ως ακολούθως: