13-06-17 Σχετικά με την παιδαγωγική επιμόρφωση των μόνιμων εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κλ. ΤΕ-01 και ΔΕ-01

 MPAJEB 550 400

13-06-17 Σχετικά με την παιδαγωγική επιμόρφωση των μόνιμων εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κλ. ΤΕ-01 και ΔΕ-01 

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με απόφασή του στις 15/6/2017 όρισε Επιτροπή στην οποία ανατέθηκε η διαμόρφωση πρότασης για την υλοποίηση προγράμματος παιδαγωγικής επιμόρφωσης, όσων μονίμων εκπαιδευτικών κλ. ΤΕ-01 και ΔΕ-01 δε διαθέτουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και επιθυμούν να το αποκτήσουν. Με την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής και την κατάθεση του πορίσματος, ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απευθύνθηκε στη Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ, ως την κατ’ εξοχήν αρμόδια Παιδαγωγική σχολή στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διαθέτει την εμπειρία και έχει προσφέρει τεράστιο έργο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Στην επιστολή του ο κ. Μπαξεβανάκης αναφέρει ότι για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί βασική προτεραιότητα, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να παρέχονται στους εκπαιδευτικούς τακτικές επιμορφώσεις που θα συνεπάγονται υψηλού επιπέδου γνώσεις και παιδαγωγική κατάρτιση και θα οδηγούν σε ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου ώστε η Επαγγελματική Εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και της σύγχρονης κοινωνίας.

Στην επιστολή του ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τη Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ:

1. Να αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος, αρχής γενομένης από το σχολικό έτος 2017-18.

2. Η επιμόρφωση να είναι ετήσιας διάρκειας και οι συμμετέχοντες, οι οποίοι ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα, να λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Παιδείας επισημαίνει ότι βάσει πάγιας θέσης της κυβέρνησης, πρέπει να εξασφαλίζεται η δωρεάν συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις επιμορφώσεις και γι’ αυτό διερευνάται η δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδότησης του συγκεκριμένου επιμορφωτικού παιδαγωγικού προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς κλ. ΤΕ-01 και ΔΕ-01. Στη περίπτωση που η χρηματοδότηση καταστεί εφικτή, θα ενημερωθεί η Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός εκφράζει τη βεβαιότητά του, ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ θα ανταποκριθεί με θετική απόφαση για την υλοποίηση του προγράμματος, στηρίζοντας την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των εκπαιδευτικών, για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας