Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων θα πρέπει να δημοσιεύει τις Λύσεις των Θεμάτων

Κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων μαθητές και καθηγητές ψάχνουν τις λύσεις των θεμάτων κυρίως στις ιστοσελίδες φροντιστηρίων. Το επίσημο Ελληνικό Κράτος δεν ανακοινώνει τις σωστές απαντήσεις όπως τις αντιλαμβάνεται η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Αντίθετα στη Κύπρο το Υπουργείου Παιδείας  ανακοινώνει  αμέσως με τη λήξη της τρίωρης εξέτασης τις προτεινόμενες λύσεις στο site του . (http://www.moec.gov.cy/ypexams/panexams/themata_exams2012.html)

Σήμερα 28-5-2012 οι μαθητές διαγωνίστηκαν στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης και στα Αρχαία Κατεύθυνσης . Μέχρι την 5:40 μ.μ που γράφεται αυτό το άρθρο  λύσεις για τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης δεν είναι δημοσιευμένες  σε κανένα  επίσημο site (π.χ Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία) ενώ για τα Αρχαία Κατεύθυνσης υπάρχουν απαντημένες κάποιες ερωτήσεις από την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (http://www.p-e-f.gr/docs/2012ar.pdf ).

Η άποψη μου είναι ότι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) πρέπει να δημοσιεύει τις Λύσεις των Θεμάτων στο site του Υπουργείου Παιδείας  μετά το τέλος της τρίωρης εξέτασης. Επίσης θα βοηθούσε πολύ στην αντικειμενική βαθμολόγηση των γραπτών η ΚΕΕ να ορίζει αναλυτικά τον καταμερισμό των συνολικών μορίων κάθε ερωτήματος. Μέχρι σήμερα ο καταμερισμός αυτός αποφασίζεται από κάθε Βαθμολογικό Κέντρο , με αποτέλεσμα να υπάρχει ενδεχομένως διαφορετική τελική αξιολόγηση του κάθε ερωτήματος.

 

Καλοδήμος Δ.

Φυσικός