16-06-17 Σχετικά με τις ειδικότητες στα ΕΠΑΛ

ipourgeio 400px

16-06-17 Σχετικά με τις ειδικότητες στα ΕΠΑΛ

Με αφορμή δημοσιεύματα στο διαδίκτυο και ανακοινώσεις συνδικαλιστικών φορέων που κάνουν λόγο για κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ., το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει τα παρακάτω:

1. Με τον νόμο 4386/16 τα ΕΠΑ.Λ απόκτησαν νέα δομή: Α΄ Τάξη Ενιαία, Β΄ Τάξη- Τομέας, Γ΄ Τάξη- Ειδικότητα και Μεταλυκειακό ‘Ετος – Τάξη Μαθητείας για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.

2. Με την ΥΑ Φ20/82041/Δ4 (ΦΕΚ 1489/Β/26/05/2016) στα ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν 9 τομείς σπουδών στη Β΄ Τάξη και 36 ειδικότητες στη Γ΄ Τάξη. Επειδή από ορισμένους γίνονται άστοχες συγκρίσεις με προηγούμενες καταστάσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, να υπενθυμίσουμε ότι το ΕΠΑΛ του νόμου 4186/13 προέβλεπε 24 ειδικότητες ενώ το ΕΠΑΛ του νόμου 4386/16 προβλέπει 36 ειδικότητες.

3. Με άλλη σχετική Υ.Α. Φ20/105925/Δ4 (ΦΕΚ 2079/Β/06-07-2016), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΥΑ Φ20/120403/Δ4 (ΦΕΚ 2423/Β/05-08-2016), καθορίστηκε ποιοι τομείς θα λειτουργήσουν σε κάθε σχολείο με τη νέα δομή των ΕΠΑ.Λ. Σε αυτή την Υ.Α. έγιναν ελάχιστες τροποποιήσεις φέτος με την ΥΑ Φ20/98092/Δ4 (ΦΕΚ 2068/Β/15/06/2017) (δύο νέες προσθήκες, δύο μεταφορές τομέων).

4. Με νέα Υ.Α. Φ20/98094/Δ4 (ΦΕΚ 2067/Β/ 15-06-2017) καθορίζονται οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν σε κάθε ΕΠΑ.Λ. με τη νέα δομή από τη σχολική χρονιά 2017-18.

Η γενικότερη λογική που διέπει την Υ.Α. αυτή είναι να καθοριστεί σε κάθε ΕΠΑ.Λ. η λειτουργία όλων των ειδικοτήτων που λειτουργούν ήδη σε αυτά.

Προφανώς σε μια Υ.Α., όπου περιλαμβάνονται πάνω από 2.500 ειδικότητες σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας, μπορεί να υπάρχουν και μικρά λάθη ή παραλείψεις. Το Υπουργείο Παιδείας θα διορθώσει άμεσα πιθανά λάθη, τα οποία θα επισημανθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

5. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για τη συνολική αναβάθμιση των ΕΠΑ.Λ. αυτή τη διετία. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί σε όλους τους τομείς: εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών και νέων βιβλίων, νέου εργαστηριακού εξοπλισμού, επιμόρφωση εκπαιδευτικού προσωπικού, πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ψυχολόγων, ανάπτυξη των προγραμμάτων μαθητείας σε όλες τις ειδικότητες κ.ά.

6. Σε αυτό τα πλαίσιο, το ΥΠΠΕΘ έχει ξεκινήσει μια νέα επικοινωνιακή πολιτική που στοχεύει στην ανάδειξη των ΕΠΑ.Λ. ως ισχυρής επιλογής για τους αποφοίτους των Γυμνασίων.

Με τις παραπάνω διευκρινίσεις είναι ξεκάθαρο ότι τα ισοπεδωτικά δημοσιεύματα για τα ΕΠΑ.Λ. θα διαψευσθούν για μια ακόμα φορά, όπως έγινε δύο τουλάχιστον φορές από την ψήφιση του νέου νόμου μέχρι τώρα, όταν διάφορα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για «κατάργηση τομέων στα ΕΠΑ.Λ.» ή για «χιλιάδες υπεραριθμίες εκπαιδευτικών».

Τίποτα από αυτά δεν έγινε.

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση στηρίζεται από το ΥΠΠΕΘ με έργα και όχι με λόγια.

Το ΥΠΠΕΘ στηρίζει πολύπλευρα το έργο των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., το οποίο αποτελεί και τον πλέον ασφαλή τρόπο για την επιτυχημένη εφαρμογή των προωθούμενων αλλαγών.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας