16-06-17 «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας σε Εκπαιδευτικούς Ιδιωτ.Εκπαίδευσης, σχ. έτους '17-'18

rsz edl1875

16-06-17 «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές σε Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σχ.  έτους 2017-2018

Η πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων σε μορφή pdf. 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας