Πως θα βαθμολογηθεί το 3ο Θέμα Φυσικής Πανελληνίων Εξετάσεων 2012

Η οδηγία που δόθηκε στους βαθμολογητές είναι :
Γ1:8 μονάδες , Γ2:8 μονάδες , Γ3:9 μονάδες.
Πριν τον ακύρωση του Γ4 οι μονάδες ήταν:
Γ1:6 μονάδες , Γ2:6 μονάδες , Γ3:6 μονάδες , Γ4:7 μονάδες

Καλοδήμος Δ.
Φυσικός

Comments are closed.