Θέματα Φυσικής Κατ/σης 2012 σε interactive physics

Κατεβάστε εδώ και  εδώ για να μελετήσετε τα θέματα της  Φυσικής  προσομοιωμένα σε  πρόγραμμα ip.

πηγή:http://blogs.sch.gr/aperi/