Τα θέματα και Λύσεις Πανελληνίων Εξετάσεων 2012 Τετάρτη 23 Μαϊου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ –  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ

ΛΥΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ

ΛΥΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ

ΛΥΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ

ΛΥΣΗ