05-04-17 ΕΛΙΔΕΚ: Ερευνητικά Έργα Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

05 04 17 elidek

05-04-17 ΕΛΙΔΕΚ: Ερευνητικά Έργα Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών 

Ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2017 η διαδικασία υποβολής των προτάσεων στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών. Το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανήλθε στις 1669, αριθμός ιδιαίτερα υψηλός, ο οποίος δείχνει την μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για ουσιαστική υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας.

Στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό, που προέκυψε από την διαδικασία υποβολής των προτάσεων, είναι ότι ένα ποσοστό περίπου 10% αφορά σε προτάσεις τις οποίες υπέβαλλαν  Έλληνες Μεταδιδάκτορες οι οποίοι τώρα εργάζονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε νέους επιστήμονες/Μεταδιδάκτορες να είναι οι ίδιοι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ερευνητικών έργων που θα κληθούν να υλοποιήσουν.

Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία για την αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει και το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί, εξαιτίας της εκτεταμένης έλλειψης εμπιστοσύνης που έχει καλλιεργηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Το αρχικά διαθέσιμο ποσό για τη δράση αυτή επέτρεπε τη χρηματοδότηση μόνο 45 – 50 προτάσεων. Η καταβολή όμως του συνόλου της ελληνικής συμμετοχής  (ποσό 60 εκατ. ευρώ) εντός του 2016, η οποία καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για την στήριξη του ΕΛΙΔΕΚ, επιτρέπει τον υπερδιπλασιασμό του αρχικού ποσού της δράσης, εφόσον υπάρξουν περισσότερες προτάσεις υψηλής επιστημονικής ποιότητας. Στην περίπτωση αυτή αναμένεται να χρηματοδοτηθούν περισσότερα από 120 ερευνητικά έργα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κώστας Φωτάκης δήλωσε σχετικά:

“Ο μεγάλος αριθμός των προτάσεων που υποβλήθηκαν, καταδεικνύει τη «δίψα» των νέων Ελλήνων επιστημόνων για ευκαιρίες όπως αυτές που δημιουργούν οι δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ. Οι ευκαιρίες αυτές αναμένεται να υλοποιηθούν σε περιβάλλοντα ιδιαίτερα ελκυστικά που επιτρέπουν την ανάδειξη της δημιουργικότητας, του δυναμισμού και του ταλέντου που διαθέτουν οι νέοι Ερευνητές. Ήδη έχουμε γίνει αποδέκτες έντονου ενδιαφέροντος και από επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, φιλοδοξούμε οι δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ να αποτελέσουν αποτελεσματικά βήματα για την αναστροφή του κύματος της μονοσήμαντης φυγής στο εξωτερικό, του brain drain. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο συνολικός σχεδιασμός της Κυβέρνησης, πέρα από το ΕΛΙΔΕΚ περιλαμβάνει και άλλες πρόσθετες πρωτοβουλίες όπως αυτή της δημιουργίας Ταμείου Επενδυτικών Συμμετοχών με στόχο την τόνωση της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να διευκολυνθεί η αξιοποίηση του εξαίρετου επιστημονικού δυναμικού που υπάρχει και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η προσέγγιση συντελεί στη διαμόρφωση και αξιοποίηση της Οικονομίας της Γνώσης ως εργαλείου Ανάπτυξης της χώρας και συμβαίνει για πρώτη φορά με τρόπο συστηματικό και ολοκληρωμένο”. 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας