ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

1. Δελτίο Τύπου 15-5-2012 “Υπενθύμιση προγράμματος και ΠΑΡΑΤΑΣΗ για κωδικό και ειδικές περιπτώσεις 6-22 Ιουνίου 2012″
[πατήστε εδώ]

2. Τη Φ.252/55291/Β6/16-5-2012 εγκύκλιο ” Καταστάσεις παρόντων – απόντων (παρουσιολόγια) για τις πανελλαδικές 2012″
[πατήστε εδώ]

3. Τη Φ.251/55437/Β6/16-5-2012 εγκύκλιο ” Γενικές οδηγίες για τα Ε.Κ., τα Β.Κ. και τα Ε.Ε.Κ. 2012″
[πατήστε εδώ]

4. Υπενθύμιση ως συνημμένη την εγκύκλιο Φ.252/ 37642 /B6/3-4-2012 “Απολυτήριες πανελλαδικές εξετάσεις 2012…”
[πατήστε εδώ]

5. Υπενθύμιση ως συνημμένη την εγκύκλιο Φ.251/ 52366 /Β6/9-5-2012 Διακίνηση γραπτών των πανελληνίων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ 2012″.
[πατήστε εδώ]

6. Τη Φ.251/55551/Β6 /17-5-2012 εγκύκλιο “ Καταστροφή των Γραπτών Δοκιμίων των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2011
[πατήστε εδώ]