17-03-17 Ο Γ.Γ. του υπουργείου Ιωάννης Παντής με στελέχη του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

padoosa

17-03-17 Ο Γ.Γ. του υπουργείου Ιωάννης Παντής με στελέχη του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας  Ιωάννης Παντής συναντήθηκε χθες με στελέχη του  ΟΟΣΑ  και στελέχη της  Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο πλαίσιο παροχής τεχνικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς.

Ειδικότερα συζητήθηκαν οι τρόποι ενσωμάτωσης στο εκπαιδευτικό σύστημα μεθόδων διδασκαλίας, θεματικών ενοτήτων και μαθησιακών στόχων για την ευαισθητοποίηση των νέων και την προώθηση αξιών όπως η ακεραιότητα, η εντιμότητα, η αξιοκρατία και η κοινωνική συμμετοχή. Ο Γενικός Γραμματέας κ. Παντής κατέθεσε διάφορες προτάσεις, όπως η οργάνωση και πραγματοποίηση σχετικών ημερίδων, η ένταξη αυτής της ενότητας στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε νέα εργαλεία και καλές πρακτικές τα οποία μπορούν να υιοθετήσουν κατά τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων, καθώς και η ενδεχόμενη μόνιμη ένταξη του αντικειμένου στα υπό αναθεώρηση προγράμματα σπουδών. 

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας