07-03-17 Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές

07 03 17ekdromes

07-03-17 Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

Το ΦΕΚ σε μορφή pdf


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας