Βάσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2011 κατ. 10% Γενικής Σειράς και Ειδικών Κατηγοριών

baseis-2011-10-gel-hm.pdf

Στο παραπάνω πίνακα αναφέρονται οι Βάσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2011 της κατηγορίας 10% για τις κατηγορίες.
1]της γενικής κατηγορίας
2]των πολύτεκνων,
3] των τρίτεκνων και
4] των κοινωνικών κριτηρίων