03-03-17 Βιωματικός κύκλος επιμορφωτικών εργαστηρίων με θέμα: «Τέχνη και Μαθηματικά» στο Μουσείο Ηρακλειδών σε εκπαιδευτικούς

banner 550 400

03-03-17  Βιωματικός κύκλος επιμορφωτικών εργαστηρίων με θέμα: «Τέχνη και Μαθηματικά» στο Μουσείο Ηρακλειδών  σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας