Τεχνολογία Α΄ Γυμνασίου:Διόρθωση Διεύθυνσης Διαδικτυακού τόπου στο βιβλίο

Τεχνολογία  Α΄ Γυμνασίου

Σύμφωνα με εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (αρ. πρωτ. 4055/25-09-2009), στο  βιβλίο «Τεχνολογία Α΄ Γυμνασίου», διαπιστώθηκε ότι στη σελίδα 23 του βιβλίου του μαθητή περιλαμβάνεται η διεύθυνση www.spin.gr η οποία παραπέμπει σε περιεχόμενο το οποίο δε συνάδει στο περιβάλλον της εκπαιδευτικής πράξης. Σημειώνεται ότι μέχρι πρότινος η ιστοσελίδα αυτή περιείχε πληροφορίες για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Έπειτα από τη διαπίστωση αυτή η ψηφιακή έκδοση της σελίδας 23 του βιβλίου το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi-schools.gr επιλογή Διδακτικά Πακέτα Γυμνασίου) και στην Ιστοσελίδα του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr) διορθώθηκε και πρόκειται να γίνει και η απαραίτητη διόρθωση στην επόμενη έκδοση του βιβλίου από τον ΟΕΔΒ.  Παρακαλούμε αφού ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί – διδάσκοντες του μαθήματος να αντικαταστήσουν το αρχείο p_21-40.pdf με το διορθωμένο, αφού το μεταφορτώσουν από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και να το εγκαταστήσουν στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή των μαθητών.
[118593/Γ2/25-09-2009]