Διδακτέα και εξεταστέα ύλη Λυκείου

Α Λυκείου

@Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στη Φυσική θα διδάσκονται και κεφάλαια Ηλεκτρισμού που μέχρι τώρα ήταν στη Β Λυκείου.
fek_2011_1213b.pdf

@Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
Στο ΦΕΚ 2011/1168Β
fek_2011_1168b.pdf

@Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ Γενικού Λυκείου
fek_2011_1002b.pdf

@Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ Γενικού Λυκείου
fek_2011_1002b.pdf

@Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

@Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου:
fek_2011_1562b.pdf

@ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011-2012
odigies-fysikis-2011-2012.doc
@ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011-2012
odigies-biologias-2011-2012.doc
@ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011-2012
odigies-project-a-lyk- 2011-2012.doc
@ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011-2012
odigies-math-a-lyk-2011-2012.doc

ΦΕΚ Β΄ 1966 /2-9-2011
ΦΕΚ Β΄ 1213 /14-6-2011


Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2011–12.

Τροποποίηση Οδηγίες Β’ Λυκείου Φυσική 2011-12.

98605/Γ2/02-09-2011

 Γ΄ Τάξης Ημερησίου και της Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Ημερησίου και της Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, οι οποίοι θα εξεταστούν σε επίπεδο σχολικής μονάδας στα μαθήματα που ορίζονται ως πανελλαδικά εξεταζόμενα (63442/Γ2/27-06-2005 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 921) η διδακτέα ύλη έχει καθοριστεί με τη 81669/Γ2/19-07-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1698) Υ.Α. για τη Γ΄ Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και την 81667/Γ2/19-07-2011(ΦΕΚ Β΄ 1698) Υ.Α. για τη Δ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Για τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης για τους παραπάνω μαθητές ισχύει η παράγραφος Α΄ του άρθρου 17 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65), η οποία παραπέμπει στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ίδιου Π.Δ., σύμφωνα με την οποία:

η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα          2/3 της διδακτέας, η οποία έχει καθορισθεί με τις ανωτέρω Υ.Α

το πλήρες έγγραφο εδώ: exetastea_ylh_2012.pdf

fek_2005_921b.pdf
fek_2006_65a.pdf  (ΠΔ.60 /2006)
fek_2011_1698b.pdf

Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για το σχολικό έτος 2011−2012 (το ΦΕΚ > pdf)

ylh_c_hmer_gel_2011_2012.zip (doc)

ylh_d_esp_gel_2011_ 2012.zip (doc)

Comments are closed.