Από 8-5-2012 ως 18-5-2012 η προθεσμία για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας οι υποψήφιοι για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου

πατήστε εδώ 

“Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω δεν αφορούν τις ειδικές κατηγορίες των πολύτεκνων, των τρίτεκνων κλπ. για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και τις Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς η διαδικασία και τα δικαιολογητικά γι αυτές τις Σχολές καθορίζονται και ανακοινώνονται από τα αρμόδια Υπουργεία.”